Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Školní zájmové kroužky fungují v měsících říjen – květen. Přihlašování přes rezervační systém během září. Odkaz bude zpřístupněn. Výběr peněz za kroužky bude realizován přes školní online pokladnu.

Předběžná nabídka kroužků je zveřejněna v buletinu Kateřinka.

Cena kroužku za celé období (říjen – květen) je u 60 min. 1.800,– Kč; u 90 min. 2.700,– Kč. Ledové sporty 2.500,– Kč.

Od října budou žákům 9. tříd nabídnuty dva kroužky připravující na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky (do dubna). Cena 1300,- Kč.

Divadelní soubor Hamlet přijímá nové členy
Dřímá v tobě herecký talent? Chceš (si) s námi hrát, stát se hvězdou a zazářit na prknech, která znamenají svět? Přijď mezi nás. Akční cena tohoto kroužku je 1250,- Kč.

V letošním školním roce je pěvecký sbor za 700,- Kč na celý školní rok.

MIMOŠKOLNÍ KROUŽKY

Věda nás baví

Věda nás baví o.p.s. otevírá kroužek v ZŠ Ke Kateřinkám – úterý, čas 14:00 – 15:00, přihláška zde.

Veselá Věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1. stupně ZŠ.

Letos zahájíme v týdnu od 2. října 1x týdně, 60 minut, 14 lekcí/pololetí. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Latinskoamerické a standardní tance – Top Dance Prague

Translate