Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

DIGITAIZUJEME ŠKOLU

V roce 2020 byly základním školám a nižšímu stupni víceletých gymnázií přiděleny finanční prostředky na dosažení cíle č. 172 Vybavení škol digitálními technologiemi.

V letech 2022–2024 základní školy, střední školy a konzervatoře čerpaly finanční prostředky v rámci komponenty 3.1 NPO k dosažení cíle č. 173 Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

V roce 2023 mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře čerpaly finanční prostředky k dosažení cíle č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky).

 

      

Translate