Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍ STYLU

Tato součást výchovy a vzdělávání v sobě zahrnuje zejm. tyto tři hlavní oblasti:

PÉČE O ZDRAVÍ JEDNOTLIVCE – ti nejmenší si opakují a upevňují základní hygienické návyky, jsou zapojeni do projektu Zdravé zuby; ti starší potom v rámci jednotlivých předmětů poznávají své tělo, učí se, jak se správně o ně starat a jak předcházet nemocem. Škola má vlastní projekt Týden pro záchranu života, kde ve spolupráci s profesionálními záchranáři učíme žáky, jak správně poskytnout první pomoc při různých zraněních, jak přivolat záchranku apod. Tímto projektem projdou postupně všichni žáci.

SPRÁVNÁ VÝŽIVA – další oblastí, na kterou se zaměřujeme v rámci podpory zdravého životního stylu je oblast zdravého a pestrého stravování. Kromě teoretických poznatků, které žákům předáváme v rámci výuky, se snažíme ukázat možnosti správného stravování i prakticky. Projekty Školní mléko a Ovoce do škol jsou určeny všem žákům školy. V tom prvním žáci dostávají dvakrát do měsíce mléčný výrobek (bílé neochucené mléko, příp. sýr). Ovoce, či zeleninu dostávají žáci pravidelně v určený den čtyřikrát do měsíce. Informace o tom, jaký konkrétní druh to bude je uveden na titulní straně našich webových stránek vždy na začátku daného týdne.

Neodmyslitelnou součástí správné výživy je pro většinu žáků i ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ. Tým  školní kuchyně se snaží v rámci plnění tzv. spotřebního koše předkládat strávníkům pestrou a vyváženou stravu, která také dobře vypadá i chutná.
Součástí oběda jsou i doplňky ve formě ovoce, zeleninových salátů, jogurtů apod. – tyto doplňky si mohou žáci sami odebírat podle své chuti a v množství, které zvládnout sníst, z chladících pultů, které jsou umístěny v obou jídelnách.

 PODPORA ZDRAVÉHO TĚLESNÉHO VÝVOJE – v naší moderní době potřebují děti co největší množství pohybu, aby tak vyvážily dlouhodobé sezení nejen ve škole, ale i doma u televize a počítače. Pestré hodiny tělocviku nestačí, i když se v rámci nich žáci seznámí téměř se všemi základními sportovními disciplínami a  druháci se naučí  i plavat. K tomuto základnímu sportování pak přidáváme nabídku řady sportovních kroužků: od zdravotní tělesné výchovy pro ty nejmenší, přes populární aerobic, atletiku, florbal a fotbal, až po ne úplně obvyklé sporty jako je moderní a sportovní gymnastika anebo mezi kluky oblíbený PARKOUR. Přehled všech sportovních kroužků najdete na našich webových stránkách.

Pokud všechno půjde podle plánu, měli by se žáci naši školy za dva roky, kdy bude postaven u školy Areál ledových sportů,  naučit také bruslit  a seznámit se i s dalším „ledovým“ sportem – curlingem.

Translate