Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

MEZINÁRODNÍ PRŮKAZ ŽÁKA – ISIC

Naše škola je zapojena do mezinárodního programu pro využívání průkazů žáka ISIC.
Podrobné informace k získání a využívání průkazu – zde.
Žádost o vystavení průkazu – zde. Pokud jste si nestihli požádat o průkaz v termínu a máte o něj zájem, pošlete vyplněnou žádost a fotku na isic@zskaterinky.cz a dohodněte si individuální úhradu jednorázového poplatku (350,- Kč na 5 let). ISIC kartu je možno používat místo čipu ve školní jídelně.

Translate