Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

O ŠKOLE

Vzhledem k tomu, že základní oblasti činnosti školy – vzdělávání – je věnována samostatná část, na tomto místě představíme školu trochu jinak. V závěru tohoto představení pak uvádíme pár zajímavých čísel, která naši školu charakterizují.

„Kateřinka“ se představuje
Základní školu tvoří deset pavilonů, které jsou propojeny třemi spojovacími chodbami. Takto rozsáhlý komplex má i některé zvláštnosti, např. dvě adresy ve zřizovací listině (druhou adresu – Tererova – má naše školní jídelna).

Trochu Kateřinské historie

 • Původně dvě samostatné školy (Zupkova a Tererova), do provozu uvedeny v r. 1978 a 1979.
 • Od 1. července 1996 obě školy sloučeny do jedné s názvem Základní škola, Praha 4,  Ke Kateřinkám 1400 (podle umístění ředitelství), současně konkurs na ředitele školy.
 • K 1. červenci 2002 sloučena ZŠ Křejpského se ZŠ Ke Kateřinkám (budova Křejpského uvolněna – MHMP).
 • Od škol.roku 2016/17 má škola k dispozici opět celou budouvu, všechny pavilony (krátkodobě zde bylo umístěno detašované pracoviště MŠ Jažlovická).
 • Budova školy prošla částečnou rekonstrukcí v několika etapách, které ovšem neřešely problematiku regenerace objektu jako celku ( 1996-1999: zateplení fasády, rekonstrukce spojovacích chodeb; 2003-2016: postupná výměna oken (hotovo zhruba 90%); 2014-2016: postupné rekonstrukce střech (hotovo zhruba 60%). Na celkovou regeneraci objektu škola stále čeká.
 • Školní hřiště bylo částečně upraveno v letech 1998-2001: výstavba víceúčelového hřiště, volejbalové hřiště, skok do dálky; v původním stavu ponechána plocha na fotbal a běžecký ovál. V roce 2017 společnost AR Delta, s.r.o. v rámci I. etapy projektu Areál ledových sportů rekonstruovala a nově vybudovala základní sportoviště potřebná pro výuku tělesné výchovy ve východní části pozemku, a škola tak získala na začátku školního roku 2017/18 konečně důstojná sportoviště.

Kateřinské sportování

 • Výuka plavání ve 2. a 3. třídě
 • Výuka bruslení ve 4., 5. a 6. třídě
 • Účast na pravidelných sportovních soutěžích: liga miniházené, Kop Cup, Coca Cola Cup, Florbal Cup MŠMT, Pohár rozhlasu v atletice, Sportovní hry Prahy 11 o Pohár starosty (zvítězili jsme v r. 2013), Atletický čtyřboj, OVOV.
 • Kateřinské plavecké závody: tradiční soutěž v plaveckých disciplínách určená vybraným žákům od 4.ročníku.
 • Sportovní kroužky: pohybové hry pro nejmenší, aerobik, florbal, miniházená, házená, moderní gymnastika, sportovní gymnastika, stolní tenis.
 • Atletika pro děti: škola je zapojena do projektu, který přibližuje formou i netradičních sportovních pomůcek jednotlivé atletické disciplíny; kroužek je určen dětem I.stupně.
 • Pilotní škola Kinballu: je to sport, ve kterém proti sobě hrají tři barevně odlišené týmy. Každý z týmů má v poli 4 hráče. Školní týmy se pravidelně a úspěšně účastní republikového finále v tomto netradičním sportu.

Kateřinské „kroužkování“
Kromě velkého počtu sportovních kroužků nabízíme našim dětem i řadu dalších „nesportovních“ aktivit:

 • Pro šikovné rucevýtvarný kroužek, fotografický kroužek, kroužek vaření
 • Hudba pro radostVeselé pískání (výuka hry na zobcovou flétnu)
 • Zpíváme z plných plicpěvecký sbor složený z dětí I.stupně vystupuje na řadě akcí ve škole i mimo ni, druhý soubor Katysingers –pěvecký sbor dívek II.stupně. Od r. 2014 funguje na škole i pěvecký sbor složený z pracovníků školy.
 • Hamlet, aneb jak se hraje divadlood školního roku 2012/13 byl ve škole založen divadelní kroužek Hamlet, první nacvičovanou hrou byl Romeo a Julie od W. Shakespeara, ve školním roce 2013/14 to bylo Zkrocení zlé ženy; o rok později Molierův Lakomec, 2015/16 hra Je důležité míti Filipa? a ve školním roce 2016/17 se soubor představil dvěma hrami – Eva tropí hlouposti a Shakespearovým Hamletem.

Kateřinská očekávání

 • Úprava vstupu před školou – havarijní stav opěrné zdi
 • Dokončení oprav střech (G1)
 • Výměna původních dveří ve spojovacích chodbách a nouzových východů ze školy
 • Oprava kanalizace v pav. D1 a D2 (hygienicky problematické – v učebnách a na chodbách zápach)
 • Kompletní rekonstrukce školního hřiště – nová venkovní sportoviště (tři víceúčelová hřiště, běžecká rovinka, skok do dálky) vybudovala společnost AR Delta s.r.o. a dala do užívání škole v r. 2018. Druhá etapa projektu AREÁL LEDOVÝCH SPORTŮ je v realizaci, po vybudování kryté ledové plochy, bude mít škola možnost využívat bezplatně ledovou plochu 1 hodinu denně.

Translate