Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

Školní program – bezhotovostní pokladna

Vážení rodiče,

naše ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 4 se zařadila do programu, který v sobě zahrnuje elektronický výběr peněz od žáků a jeho evidenci.

sp

ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA, zkráceně ŠOP slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za různé akce (kino, divadlo, výlety, ale i pracovní sešity, výjezdy na školu v přírodě nebo poplatky za školní družinu).

Třídní učitelé tak nebudou nuceni vybírat peníze v hotovosti, ale vy, zákonní zástupci jednoduše převodem z účtu nabijete žákovi kredit, z kterého se jednotlivé platby budou transparentně čerpat. Odpadne také obava z toho, jestli žák peníze do školy v pořádku přinese.

K zaslání zálohy do ŠOP není nezbytně nutné elektronické bankovnictví. Pokud nemáte bankovní účet, je možné zálohovou částku poslat i složenkou nebo složit v pokladně banky. 

Platební údaje k bezhotovostní platbě – číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol –  uvidíte vždy po přihlášení do Školního programu – online pokladny. Vše vygeneruje systém po Vaší registraci.

Na úvod nepožadujeme jednorázovou vysokou platbu, stačí si průměrně propočítat jednotlivé akce během roku a na jejich základě pak zasílat částky. Doporučujeme udržovat kredit žáka ve výši minimálně Kč 600,-. Pokud navštěvuje školní družinu, bude každý měsíc staženo Kč 500,- a na případné další akce tak zůstává pouze 100,-. Na začátku školního roku je třeba počítat také s úhradou pracovních sešitů, kroužků aj. vyšších výdajů.

Rodič má on-line náhled do Školní pokladny, který je podobný elektronickému bankovnictví a má absolutní přehled o pohybu svých peněz. Pro plnohodnotné fungování pokladny je třeba sledovat zůstatek v pokladně (v případě poklesu zůstatku budete informováni stejně i třídní učitel, e-mailem).

Všechy osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“). V žádném případě neposkytujeme údaje třetí straně. E-mailové adresy je využito pro identifikaci uživatele při registraci a zároveň jako komunikačního kanálu systému. Telefonní číslo slouží pouze jako jedinečný variabilní symbol pro platby. Tyto údaje získáme při Vaší registraci.

Kontaktní osobou pro Školní online pokladnu v naší škole je referentka pro studijní záležitosti paní Barbora Doubková, která má na starosti i program ISIC (tel. 226809710, isic@zskaterinky.cz).

Registraci do ŠOP prosím proveďte co nejdříve, první platby můžete zasílat až po registraci. 

Návod na registraci pro rodiče zde:

Zaregistrujte se do školní pokladny zde: https://system.skolniprogram.cz/registrace/

Jako ID školy zadejte: 61388483. Systém vám začne našeptávat školy, vyberte tu naši.

V dalším kroku vyplníte údaje o Vás, heslo si můžete zvolit stejné jako do Bakalářů nebo vlastní, na Vámi zvolený mail pak přijde žádost o ověření registrace. Připojte si ke své registrace Vaše děti – napište nejprve celé příjmení dítěte a pak jméno – systém Vám opět začne našeptávat. Nezapomeňte na sourozence.

Klikněte na „zaregistrovat“, zkontrolujte email, a potvrďte v mailu kliknutím na odkaz Vaši registraci.

(Pokud máte dítě i na jiné škole, kde se využívá Školní program, dejte o tom info na podpora@skolniprogram.cz, dítě Vám bude připojeno externě!) Objeví se: Děkujeme Vám za registraci. (Byl Vám zaslán email).  Držte se instrukcí v emailu a registraci dokončete.

Počkejte na schválení registrace třídním učitelem. Informace o schválení Vám bude zaslána emailem.

Přihlaste se do systému školní program – https://www.skolniprogram.cz/login

V horní záložce Pokladna vidíte údaje pro platby.

Škola má aktivní modul – Pokladna – zobrazí se identifikační údaje pro platby záloh do školní online pokladny. O výši plateb Vás informuje třídní učitel. Na této stránce máte průběžně zobrazen přehled školních akcí a tomu odpovídající výpis z plateb. Vše probíhá bezhotovostně a přehledně. Podrobný návod naleznete v horní záložce ŠP – Návody.

Kontakt na podporu:

Při problémech s registrací, přihlášením, zasláním záloh na pokladnu, prosím kontaktujte naši podporu:

podpora@skolniprogram.cz, tel: 731 303 265

 

Školní online pokladna – zůstatky kreditu

Prosíme o pravidelnou kontrolu stavu pokladny a dorovnání rozdílů. Pokud je stav kreditu nízký, nemůžeme zajistit aktivní účast dítěte na placených akcí. Děkujeme.

Translate