Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ÚPRAVA ATRIA ŠKOLY – vybudování přírodní zahrady

Název projektu: Úprava stávajícího atria při ZŠ Ke Kateřinkám
Projekt spolufinancován Státním fondem pro životní prostředí
Registrační číslo:   1190700196   
Příjemce podpory: Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
Realizace projektu: březen 2020 – červen 2021

Celkový náklad na projekt:   581.362,- Kč
Příspěvek SFŽP:   494.157,- Kč
Spoluúčast školy:   87.204,- Kč

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady základní školy na přírodní zahradu. Smyslem projektu je poskytnout žákům teoretické a praktické vzdělávání v oblasti EVVO, a to prostřednictvím naučných a interaktivních prvků – Dendrofón, Kneippův pocitový chodník, Expozice léčivých a aromatických bylin, Sluneční hodiny, Kladina, Hmyzí hotel a různé varianty tzv. Balančních chodníků. V rámci projektu přírodní zahrady bude navíc pořízen Přístřešek z přírodního materiálu, Mobiliář a Vyvýšené záhony. Součástí projektu je výsadba 1 listnatého stromu. Použité materiály jsou přírodního charakteru, je připraven plán údržby, vč. určení zodpovědné osoby. Realizace projektu je velmi potřebná pro další rozvoj EVVO na ZŠ.

 

 

 

Translate