Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY ŠKOLNÍCH PROSTOR

Budova školy je plně obsazena, proto škola v rámci doplňkové činnosti pronajímá školní prostory pouze krátkodobě, v době, kdy dané prostory nejsou školou využívány.

PRONAJÍMÁME: školní tělocvičny a zrcadlový sál pro sportovní činnost (v pracovní dny, v odpoledních hodinách, od 16:00 hod. nejpozději do 21:00 hod.) a školní jídelnu.

Pronájemce se podpisem smlouvy zavazuje dodržovat aktuální státem vyhlášená hygienická opatření. Podrobnosti na stránkách hygienické stanice hlavního města Prahy.             

Pronájmy školních prostor má na starosti paní Iva KRÁLOVÁ, kralova@zskaterinky.cz, tel. 226 809 709.

CENÍK pro školní rok 2022/23
Velká tělocvična (TV1, TV2) – 480 Kč / hod. (530 Kč při využitelnosti 7 a méně měsíců)
Malá tělocvična (TV3) – 430 Kč / hod. (480 Kč při využitelnosti 7 a méně měsíců)
Zrcadlový sál400 Kč / hod. (450 Kč při využitelnosti 7 a méně měsíců)

Školní jídelna 450,- Kč / hod. + 250,- Kč jednorázově, zabezpečení provozu.

Translate