Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

Vedení školy

Jméno
Pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Jiří ŠIMON
ředitel školy
226 809 711
226 809 702
simon@zskaterinky.cz
Mgr. Vladislava SMETANOVÁ
zástupkyně ŘŠ,
I. stupeň,
školní družina
226 809 705
smetanova@zskaterinky.cz
Mgr. Jana SVOBODOVÁ
zástupkyně ŘŠ,
II.stupeň
226 809 704
svobodova@zskaterinky.cz
Mgr. Lenka MAŠÍNOVÁ
zástupkyně ŘŠ, školní matrika, dokumentace, výkaznictví
226 809 703
masinova@zskaterinky.cz

Školní poradenské pracoviště

Jméno
Pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Lenka MAŠÍNOVÁ
kariérová poradkyně
226 809 703
masinova@zskaterinky.cz
Mgr. Vladislava SMETANOVÁ
výchovná poradkyně
226 809 705
smetanova@zskaterinky.cz
Mgr. Jana SVOBODOVÁ
školní metodička prevence
226 809 704
svobodova@zskaterinky.cz
PhDr. Leona PLOČKOVÁ KOUTENSKÁ
školní psycholožka
226 809 736
koutenska@zskaterinky.cz
Mgr. Jana SKOUPILOVÁ
školní speciální pedagožka
226 809 736
skoupilova@zskaterinky.cz
Mgr. Jaroslava PUDILOVÁ
školní sociální pedagožka
226 809 735
pudilova@zskaterinky.cz

Další úseky školy

Jméno
Pozice
Telefon
E-mail
Hana TURÁKOVÁ
vedoucí vychovatelka školní družiny
226 809 724
druzina@zskaterinky.cz
Michaela LABUTOVÁ
vedoucí školní jídelny (stravné, jídelníčky)
226 809 718
jidelna@zskaterinky.cz
Pavla KUBÍČKOVÁ
referentka ekonomického úseku, fakturace, finance školy
226 809 701
kubickova@zskaterinky.cz
Iva KRÁLOVÁ
referentka technického úseku, pronájmy, doplňková činnost
226 809 709
kralova@zskaterinky.cz
Barbora DOUBKOVÁ
referentka pro studijní záležitosti, granty, kroužky, programy ISIC, ŠOP, BELLhop
226 809 710
doubkova@zskaterinky.cz
Lucie ROLCOVÁ
vedoucí správního úseku, úklid
226 809 711
rolcova@zskaterinky.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název školy: 
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Adresa školy:
Ke Kateřinkám 1400, 149 00 Praha 4
Ukázat na mapě

Telefon: 226 809 711

E-mail školy:
skola@zskaterinky.cz

ID datové schránky: jf5vvdu

Číslo účtu školy:   2000817319/0800
Číslo účtu jídelny:   007034-2000817319/0800
Platby od rodičů (družina, kroužky, ŠVP): přes Školní online pokladnu (Fio Banka)
2901994347/2010 (VS – dle registrace v ŠOP)

IČ: 61388483
IZO:   102101876
REDIZO:   600037487

Translate