Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Aktuálně vaříme – jídelníček

Změna jídelníčků a alergenů vyhrazena.

STRÁVNÍK

  • Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci základní školy, na základě Dohody o stravování také studenti a zaměstnanci GEVO.
  • Každý nový strávník je povinen vyplnit Přihlášku ke stravování (FORMULÁŘ).

STANOVENÍ CEN OBĚDŮ OD 1. ZÁŘÍ 2023
Na základě vývoje cen potravin a dalších vstupů, které tuto cenu přímo ovlivňují, stanovuji cenu obědů od 1. září 2023 takto:
I. kategorie (od 7 let do 10 let): 38,- Kč
II. kategorie (od 11 do 14 let): 40,- Kč
III. kategorie (od 15 let): 45,- Kč

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. narozeniny 11 a 15 let v období od 1.9. do 31.8. následujícího roku).

Nemocní žáci mají z hygienických důvodů vstup do školní jídelny zakázán!

Od září 2020 mohou strávníci využívat průkazy ISIC, které škola také vydává. V případě, že strávník nemá průkaz ISIC, slouží k jeho registraci ČIP. Ten stejně jako průkaz současně umožňuje také odhlašování a objednávání stravy na počítači školy. Čip po zaplacení vydá vedoucí ŠJ. V případě ztráty či poškození je nutné zakoupit čip nový. Po skončení stravování je možno funkční čip vrátit vedoucí ŠJ.
Cena čipu je 100,- Kč.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PLATBA STRAVNÉHO

Po nastavení bankovní operace – zadání svolení k inkasu (přes internetové, mobilní bankovnictví nebo osobně na pobočce bankovního ústavu), probíhají platby automaticky mezi účtem školní jídelny a bankou.

Dnem srážek inkasa je vždy 1. – 5. den v každém měsíci, kdy je třeba mít na účtu dostatečné finanční prostředky, aby mohla být platba provedena.

První platbu stáhne vedoucí školní jídelny začátkem měsíce září (záloha na září). V červenci se vrací případné přeplatky.

Při změně Vašeho účtu během školní docházky dítěte nezapomeňte tuto skutečnost neprodleně nahlásit do školní jídelny (jídelna@zskaterinky.cz).

Nastavte si prosím včas svolení k inkasní platbě z vašeho účtu.

Pokud nebude platba stravného provedena v předepsaném termínu – bude strávníkovi pozastaven výdej obědů.

Číslo účtu školní jídelny: 7034–2000817319/0800 (zde platit pouze obědy)

U jednotlivých jídel jsou uvedeny čísly tyto alergeny

1 - obiloviny obsahující lepek
2 - korýši
3 - vejce
4 - ryby
5 - podzemnice olejná
6 - sójové boby
7 - mléko
8 - skořápkové plody
9 - celer
10 - hořčice
11 - sezamová semena
12 - oxid siřičitý a siřičitany
13 - vlčí bob (lupina)
14 - měkkýši

KONTAKTY

Vedoucí ŠJ: Michaela Labutová
Vedoucí kuchařka: Jana Trnková

Telefon (záznamník): 226 809 718
E-mail: jidelna@zskaterinky.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA NA INTERNETU
(přihlašovací jméno, heslo obdrží žáci na začátku stravování ve ŠJ, v případě ztráty hesla lze požádat vedoucí ŠJ o opětovné sdělení)

Rozsah informací poskytovaných na webu:
– odhlášení, přihlášení obědů
– výběr jídla
– historie odebraných a neodebraných obědů
– stav plateb

POPIS MÉNĚ ZNÁMÝCH JÍDEL

Výdej obědů

Červená Jídelna
Kateřinky
11:40-14:00
základní škola
14:00-14:30
GEVO
Zelená jídena
Tererova
11:00-11:30
MŠ Madolinka
11:30-11:40
výdej do jídlonosičů
11:40-13:45
základní škola
14:00-14:30
GEVO

Vydávání obědů do jídlonosičů: 
se řídí hygienickými předpisy a zákonem č.76/1978 § 32 – ŠJ může tyto obědy (pro nepřítomné a nemocné žáky) vydávat pouze v době mimo výdej stravy pro ostatní strávníky.
Takto lze vydávat stravu pouze první den nemoci (nepřítomnosti) dítěte, kdy je odhláška oběda problematická.

Způsob vydávání oběda
před vydáním oběda je nutno nahlásit se u okénka vedoucí ŠJ, která provede nezbytné úkony (registrace vydání oběda do nádob, event. odhlášení na další dny) a s kartičkou „žolíkem“ bude potom vydán oběd.

Translate