Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

Formuláře ke stažení

Název formuláře
Oblast využití
S1
Žádost o přijetí k základnímu vzdělání
ZŠ – nástup do 1. ročníku od 1. září 2024 elektronicky, spuštěno 1. dubna 2024 https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
S2
Žádost o odklad školní docházky
ZŠ – odložení nástupu do 1. ročníku, elektronicky, spuštěno 1. dubna 2024, https://zapisdozs-praha11.praha.eu//
S3
Žádost o přijetí do přípravné třídy
ZŠ – nástup do přípravného ročníku od 1. září 2024, elektronicky, spuštěno 24. dubna 2024, https://zapisdozs-praha11.praha.eu//
S4
ZŠ – žák z jiné školy přestupuje do naší školy
S5
ZŠ – žák na naší škole ukončuje školní docházku, přestupuje jinam
S6
ZŠ – uvolnění předem známé nepřítomnosti delší než 3 dny
S7
ZŠ – žádost o dlouhodobé uvolnění z předmětu ze zdravotních důvodů
S8
ZŠ – žádost o dlouhodobé uvolnění z předmětu (mimo TV)
S9
ZŠ – žádost o individuální vzdělávací plán
S10
ZŠ – informace pro rodiče při výskytu vší u dětí
S12
ZŠ – potvrzení potřebné pro účast dítěte na škole v přírodě; lze využít i pro ozdravné pobyty, dětské tábory a pro školní výuku plavání
S13
ŠJ – souhlas s placením stravného formou inkasa (stržení „projedené“ stravy za předchozí měsíc)
D3
ŠD – ukončení docházky do školní družiny
Translate