Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

Informace pro rodiče žáků s nárokem na jazykovou podporu dle § 20 školského zákona, který se bude vzdělávat ve své kmenové škole

Žák cizinec, který nově vstupuje v České republice do základního vzdělávání nebo který plní povinnou školní docházku ve škole na území České republiky nejvýše 24 měsíců, má nárok na bezplatnou přípravu k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců (dále jen „jazyková příprava“).

Tato jazyková příprava bude probíhat přímo v naší škole.

Aby bylo možné zařadit Vaše dítě do skupiny pro jazykovou přípravu, musí absolvovat vstupní ověření znalosti českého jazyka a zákonný zástupce musí vyplnit žádost o zařazení žáka do této skupiny, kterou získá ve škole při vstupním testu.

Rozsah jazykové přípravy je 100 až 200 hodin. U každého žáka určí rozsah podpory (kolik hodin českého jazyka absolvuje) ředitel školy podle vstupního ověření znalostí.

Jazyková příprava probíhá v době vyučování – žák je z vyučování, které se překrývá s jazykovou přípravou automaticky uvolněn nebo po vyučování.

O rozvrhu jazykové přípravy a její realizaci bude zákonný zástupce informován školou.

V případě zájmu o bezplatnou jazykovou přípravu se prosím obraťte na paní zástupkyni, Mgr. Vladislava Smetanová, 226 809 705, smetanova@zskaterinky.cz.

Translate