Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU pro šk.rok 2024/25

Náklady za školní družinu (ŠD) činí 600,- Kč měsíčně.     

V případě absence dítěte se poplatek nevrací, ani nekrátí.
Při dlouhodobé absenci (pobyty v lázních, ozdravovnách apod.) lze poplatek za ŠD neplatit pouze tak, že dítě rodič ze školní družiny písemně odhlásí (odhláška z družiny)
V případě volného místa lze dítě opět dle potřeby do ŠD přihlásit.

Platby jsou strhávány měsíčně přes systém školní online pokladny. Prosíme rodiče o zajištění kreditu v patřičné výši.

Náklady na školní družinu na celý školní rok jsou – 6.000,- Kč.

Platby v hotovosti nejsou přijímány.

Translate