Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

Vybudování odborné učebny polytechnické výchovy

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání díky vybudování učebny polytechnické výchovy a pořízením odpovídajícího vybavení učebny.

Název výzvy: OPPPR_48. výzva SC 4.1 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III
Název projektu CZ:
Vybudování odborné učebny polytechnické výchovy
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002146
Příjemce podpory: Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
Realizace projektu: 1.9.2020 – 31.8.2022

Celkový náklad na projekt: 1.901.555,- Kč
Dotace EU: 1.711.400,- Kč
Spoluúčast školy: 190.155,- Kč

Dílna pro žáky je dokončena

Díky finanční podpoře EU se během léta 2022 podařilo vybudovat moderní polytechnickou učebnu. Žáci se seznámí s ručním nářadím na opracování vybraných materiálů. Vyzkouší si manuální rukodělné činnosti. Výuka v žákovské dílně podpoří rozvoj jemné i hrubé motoriky, znalosti o vlastnostech materiálů, orientaci v jednoduché technické dokumentaci a rozvine jejich kreativitu a fantazii.

Translate