Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

Vybudování odborné učebny polytechnické výchovy

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání díky vybudování učebny polytechnické výchovy a pořízením odpovídajícího vybavení učebny.

Dílna pro žáky je dokončena

Díky finanční podpoře EU se během léta 2022 podařilo vybudovat moderní polytechnickou učebnu. Žáci se seznámí s ručním nářadím na opracování vybraných materiálů. Vyzkouší si manuální rukodělné činnosti. Výuka v žákovské dílně podpoří rozvoj jemné i hrubé motoriky, znalosti o vlastnostech materiálů, orientaci v jednoduché technické dokumentaci a rozvine jejich kreativitu a fantazii.

Translate