Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
bakalari
sp
g-suite
bakalari
sp
g-suite
Aplikace Bakaláři v mobilu

S novým školním rokem došlo k úpravě databáze dat. Pro správnou funkčnost aplikace Bakaláři v mobilním telefonu je třeba upravit adresu školy. Ideálně vyhledat školu z nabídky a připojit se. Nastavení – účty, zobrazí se profil (jméno a příjmení uživatele) – upravit (tužka) – najít školu…

Adresa naší školy je https://zskaterinky.bakalari.cz

Přihlašování na kroužky

Elektronický systém přihlašování do školních kroužků je připraven. Online přihlašování je přístupné ve dnech 14. – 22. září.

DŮLEŽITÉ!
V elektronické přihlášce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, email, na který Vám přijde potvrzení, a do zprávy pro učitele napište třídu, do které dítě chodí.

ŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Školní zájmové kroužky fungují v měsících říjen – květen. Výběr peněz za kroužky bude realizován přes školní online pokladnu.

Nabídka kroužků je zveřejněna v buletinu Kateřinka.

Cena kroužku za celé období (říjen – květen) je u 60 min. 1.800,– Kč; u 90 min. 2.700,– Kč. Ledové sporty 2.500,– Kč.

Od října budou žákům 9. tříd nabídnuty dva kroužky připravující na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky (do dubna). Cena 1300,- Kč.

Divadelní soubor Hamlet přijímá nové členy
Dřímá v tobě herecký talent? Chceš (si) s námi hrát, stát se hvězdou a zazářit na prknech, která znamenají svět? Přijď mezi nás. Akční cena tohoto kroužku je 1250,- Kč.

V letošním školním roce je pěvecký sbor za 700,- Kč na celý školní rok.

MIMOŠKOLNÍ KROUŽKY

Věda nás baví

Věda nás baví o.p.s. otevírá kroužek v ZŠ Ke Kateřinkám – úterý, čas 14:00 – 15:00, přihláška zde.

Veselá Věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1. stupně ZŠ.

Letos zahájíme v týdnu od 2. října 1x týdně, 60 minut, 14 lekcí/pololetí. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Latinskoamerické a standardní tance – Top Dance Prague

Ředitelské volno

V pátek 29. září 2023 bude ředitelské volno. Tento den není v provozu školní jídelna ani školní družina.

Školní online pokladna

Prosíme o pravidelnou kontrolu stavu pokladny a dorovnání rozdílů. Pokud je stav kreditu nízký, nemůžeme zajistit aktivní účast dítěte na placených akcí. Děkujeme.
Přeplatky z minulého školního roku jsou automaticky převedeny. Při ukončení docházky dochází k vyúčtování obdobně jako u školní jídelny. Podrobné informace o systému vybírání peněz – zde.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST

Chcete u nás pracovat?
Pošlete životopis na prace@zskaterinky.cz

PLÁNOVANÉ AKCE:

Najdete v Plánu akcí

KROUŽKY

Předběžná nabídka kroužků je zveřejněna v buletinu Kateřinka.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY ŠKOLY

Kateřinky pro všechny IV – JAK

Doba realizace: 1.1.2023-31.12.2025
Finanční podpora: 6.325.381 Kč

Zahraniční vzdělávání učitelů – Erasmus

Doba realizace: 31.12.2022-30.6.2024
Finanční podpora: 46.516 EUR

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – Realizace Národního plánu obnovy

Doba realizace: 1.9.2022 – 30.6.2023

Demokratická kultura ve školách

Doba realizace: 1.9.2021 – 30.6.2023

KATEŘINKY PRO VŠECHNY III

Doba realizace: 1.9.2021-30.6.2023
Finanční podpora: 1.423.524 Kč

ODLIŠNOST INSPIRUJE III – MĚNÍME KLIMA ŠKOL

Doba realizace: 1.1.2020 – 30.6.2023
Projekt zastřešuje Osvětová beseda o.p.s.

Translate