Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
bakalari
sp
g-suite
bakalari
sp
g-suite
Co nás čeká
 • Rytíři čtení
 • Den pro záchranu života
 • Korálková dílna
 • Třídní schůzky 17. 4. od 18:00 (důvěrníci od 17:00)
 • OVOV – okresní kolo
 • Zvířátka v literatuře

  ZÁPIS DO 1. TŘÍD

  Pro školní rok 2024/2025 je od 1. dubna spuštěn elektronický registrační systém zápisů. Odkaz zde: https://zapisdozs-praha11.praha.eu/

  Po vstupu do systému Vám bude vygenerováno registrační číslo, vyplníte potřebné údaje, vytisknete oboustranně žádost, podepíšete a odnesete do školy ve dnech zápisu. V systému si můžete zarezervovat i konkrétní den a čas Vaší návštěvy.

  Žádosti o přijetí přijímáme až do 30. dubna 2024. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 proběhne:

  • ve středu 10. dubna od 14:00 do 17:30 hodin
  • ve čtvrtek 11. dubna od 14:00 do 16:00 hodin

  V těchto dnech se těšíme na Vaši návštěvu s dětmi a očekáváme největší počet odevzdaných žádostí o přijetí. Stav žádostí uvidí žadatelé v elektronickém systému.

  Zápis dětí z Ukrajiny proběhne ve výše uvedených termínech a za stejných podmínek také přes registrační systém.

  Podrobné informace a postup zápisu do prvních tříd na naší škole – zde.

  Virtuální nahlédnutí do školy

  SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY:

  Spádové ulice Praha 11:
  Bohúňova, Doubravická, Chomutovická, Jažlovická, Ke Kateřinkám, Ke Škole, Metodějova, Modletická, Radimovická, Tererova, Vidimova, Zdiměřická.

  Pro I. stupeň Praha Újezd – sídelní část Kateřinky:
  Formanská – pouze v sídelní části Kateřinky, Kateřinské nám., Ke Smrčině, Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance, Na Křtině, Pastevců, Pod Formankou, Pod Napětím, Pod Platanem, Proutěná, Remízková, Studánková, Sukovská, Štítová, U Louky, U Močálu,
  U Pramene, Vodnická

  Pro II. stupeň: celé území městské části Praha – Újezd.

  Mapa spádové oblasti

  PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

  Pro školní rok 2024/2025 je zaveden elektronický registrační systém. Odkaz zde: https://zapisdozs-praha11.praha.eu/. Přihlášku je možno vygenerovat od 17. dubna 2024.

  Termín pro odevzdání přihlášek do přípravné třídy (včetně doporučujícího stanoviska školského poradenského zařízení) je nejpozději do 10. 5. 2024. Průběh správního řízení v dané věci je možno sledovat v registračním systému. Rozhodnutí bude zveřejněno 17. května 2024.


  Informace o přijímacím řízení na střední školy 2024

  Nově spuštěný portál MŠMT www.prihlaskynastredni.cz s dalšími informacemi.

  Odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení – do úterý 20. února 2024.

  Odevzdání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení – do úterý 24. května 2024.

  Další informace a termíny – zde.

  Školní online pokladna

  Prosíme o pravidelnou kontrolu stavu pokladny a dorovnání rozdílů. Pokud je stav kreditu nízký, nemůžeme zajistit aktivní účast dítěte na placených akcí. Děkujeme.
  Přeplatky z minulého školního roku jsou automaticky převedeny. Při ukončení docházky dochází k vyúčtování obdobně jako u školní jídelny. Podrobné informace o systému vybírání peněz – zde.

  Nabídka příměstského tábora

  V červenci 2024 nabízí zkušený trenér Vladimír Růžička ml. příměstský tábor v areálu sportoviště Ke Kateřinkám.

  Sport – Zábava – Soutěže – Zážitky

  Termíny a ceny na letáčku. 

  Nabídka příměstského tábora

  V červenci a srpnu 2024 bude v areálu školy probíhat tradiční sportovní kemp.

  Určeno pro děti ve věku 5 – 12 let.

  Více informací na letáčku.

  PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST

  Nabízíme pracovní místa učitel/ka na 2. stupni ČJ, D, M, Fy, Inf

  Chcete u nás pracovat?
  Pošlete životopis na prace@zskaterinky.cz

  Pro potřeby případných zástupů nabízíme spolupráci v oblasti učitel/ka na 2. stupni ČJ, D,

  Informace u paní zástupkyně Svobodové, 226 809 704, svobodova@zskaterinky.cz

  PLÁNOVANÉ AKCE:

  Najdete v Plánu akcí

  KONZULTAČNÍ HODINY

  Každou středu do 16 hodin. Doporučujeme se předem nahlásit.

  AKTUÁLNÍ PROJEKTY ŠKOLY

  Kateřinky pro všechny IV – JAK

  Doba realizace: 1.1.2023-31.12.2025
  Finanční podpora: 6.325.381 Kč

  Zahraniční vzdělávání učitelů – Erasmus

  Doba realizace: 31.12.2022-30.6.2024
  Finanční podpora: 46.516 EUR

  Realizované projekty …

  Translate