Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
bakalari
sp
g-suite
bakalari
sp
g-suite
Co nás čeká
  • 31.3. – společenský večer (Terasy Opatov od 19:00)
  • 3.4. – aprílová škola
  • 5.4. – jarmark ŠD
  • 11. a 12.4. – zápisy do prvních tříd
Psalo se i o nás

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhla slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Praze 11.

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Tisk přihlášek a shromažďování potřebných údajů k vyplnění přihlášek, informace o přijímacím řízení zajišťuje Mgr. Lenka Mašínová, zástupkyně ŘŠ (masinova@zskaterinky.cz).

Postup v rámci školy:
Žáci, kteří se v tomto školním roce budou hlásit na střední školy, obdrží podkladový formulář, kde zkontrolují osobní údaje a vyplní vybrané školy dle pokynů. Na základě těchto odevzdaných informací, škola vytiskne dvě přihlášky (pro první a druhou školu, či obor v rámci jedné SŠ).

Po kontrole údajů a doplnění chybějících (datum, podpis) lze předat přihlášku na SŠ. Dodání na příslušné školy zajišťují žáci a rodiče. Pozor, na některé obory je vyžadováno potvrzení od lékaže.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem dané střední školy slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK.
Tento zápisový lístek obdrží žáci 9. tříd proti podpisu do 10. března 2023.
Na střední školu se odevzdává po rozhodnutí SŠ o přijetí uchazeče.

Odevzdání přihlášek – termíny

  • do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2022
  • do oborů vzdělání bez talentové zkoušky – do 1. března 2023 pro 1. kolo přijímacího řízení

Termíny přijímacích zkoušek
čtyřleté obory: 1. termín – čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín – pátek 14. dubna 2023
šestileté a osmileté obory: 1. termín – pondělí 17. dubna 2023
2. termín – úterý 18. dubna 2023

Další informace k přijímacímu řízení – zde.

Školní online pokladna

Prosíme o pravidelnou kontrolu stavu pokladny a dorovnání rozdílů. Pokud je stav kreditu nízký, nemůžeme zajistit aktivní účast dítěte na placených akcí. Děkujeme.
Přeplatky z minulého školního roku jsou automaticky převedeny.
Podrobné informace o systému vybírání peněz – zde.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST

Chcete u nás pracovat?
Poštele životopis na prace@zskaterinky.cz

Aktuálně hledáme asistenta pedagoga, úvazek 0,75 do 6. a 8. třídy. Zájemci, pište paní zástupkyni Smetanové, smetanova@zskaterinky.cz, tel. 226809705

Od září 2023 nabízíme pracovní uplatnění v oblastech:

  • učitelé na 2. stupni – ČJ, M, Fy, Informatika; zájemci kontaktujte paní zástupkyni Svobodovou, svobodova@zskaterinky.cz, tel. 226809704
  • učitelé na 1. stupni – HV; zájemci kontaktujte paní zástupkyni Smetanovou, smetanova@zskaterinky.cz, tel. 226809705
  • vychovatelka ve školní družině; zájemci kontaktujte vedoucí vychovatelku paní Turákovou, turakova@zskaterinky.cz, tel. 226809724

PLÁNOVANÉ AKCE:

Najdete v Plánu akcí

PROJEKTY ŠKOLY

KATEŘINKY PRO VŠECHNY III

Doba realizace: 1.9.2021-30.6.2023
Finanční podpora: 1.423.524 Kč

ODLIŠNOST INSPIRUJE III – MĚNÍME KLIMA ŠKOL

Doba realizace: 1.1.2020 – 30.6.2022
Projekt zastřešuje Osvětová beseda o.p.s.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – Realizace Národního plánu obnovy

Doba realizace: 1.9.2022 – 30.6.2023

VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÉ UČEBNY – Výzva 48

Doba realizace: 1.9.2020 – 1.9.2022

ÚPRAVA ATRIA – vybudování přírodní zahrady
Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.

KATEŘINKY PRO VŠECHNY II

Doba realizace: 1.9.2019-28.2.2022
Finanční podpora: 2.883.305 Kč

S DIVADLEM KOLEM SVĚTA

Inovace předmětů – výstupy

Translate