Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FONDŮ EU

Kateřinky pro všechny II

Od 1.9.2019 – 28.2.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015902,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT,  i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Celková výše podpory činí 2.883.305 Kč.

Kateřinky pro všechny III

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021497, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a na extrakurikulární a rozvojové aktivity. Celková výše podpory činí 1.423.524,- Kč.

Translate