Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

KATEŘINKY PRO VŠECHNY IV – JAKOd 1.1.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny IV“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0004191, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností a inovativní vzdělávání žáků.
Celková výše podpory činí 6.325.381 Kč.

Již čtvrtý projekt „Kateřinky pro všechny“ jsme zaměřili na aktivity, které se nám ve škole nejvíce osvědčily nebo se ukázaly jako potřebné:
1. Personální podpora ZŠ (školní psycholog, školní speciální pedagog, školní asistent, kariérový poradce)
2. Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti výuky
3. Inovativní vzdělávání
4. Vzdělávání pedagogů – profesní rozvoj.
Podpora pro ZŠ činí 5.969.881 Kč.

Náš projekt je tentokrát rozšířen i na aktivity školní družiny:
1. Spolupráce pracovníků ve školní družině
2. Inovativní vzdělávání
3. Vzdělávání pedagogů – profesní rozvoj.
Podpora pro ŠD činí 355.500 Kč.

Translate