Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

S DIVADLEM KOLEM SVĚTA

V termínu od 1.9.2017 do 31.8.2019 realizujeme v rámci výzvy číslo 21, Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti také projekt „S divadlem kolem světa“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_0000309.
Cíle projektou jsou zejména:
– inovace vybraných odborných předmětů
– odborné exkurze
– projektové vyučování a projektové dny
– divadelní představení
– volnočasové aktivity.
Celková výše podpory je 3.381.864,- Kč (z toho 270.000 Kč investice).

INOVACE PŘEDMĚTŮ – VÝSTUPY
V rámci části projektu inovace předmětů vzniklo celkem 222 prezentací a dalších materiálů vztahujících se k výuce pěti předmětů na II. stupni:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA:   6. ročník   7. ročník   8. ročník I   8. ročník II   9. ročník I   9.ročník II   9. ročník III

DĚJEPIS:  6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník I   9. ročník II

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ:   6. a 7. ročník   8. ročník   9. ročník

INFORMATIKA:   ICT   M Power Point   M Word   M Excel   Pelmel

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:   6. ročník I   6. ročník II   6. ročník III      7. ročník   8. ročník   9. ročník  

KROUŽKY:   Divadelní kroužky   Výtvarné  kroužky   Design I   Design II   Design III   Design IV

Translate