Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

KATEŘINKY PRO VŠECHNY IIIOd 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021497, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a na extrakurikulární a rozvojové aktivity.

Třetí projekt „Kateřinky pro všechny“ jsme zaměřili na aktivity, které se nám ve škole nejvíce osvědčily nebo se ukázaly jako potřebné:
1. Personální podpora ZŠ – školské poradenské pracoviště – speciální pedagog
2. Personální podpora ZŠ – školské poradenské pracoviště – školní psycholog
3. Vzájemná spolupráce pedagogů, tandemová výuka
4. Projektové dny ve škole
5. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Celková výše podpory činí 1.423.524 Kč.

Translate