Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

Demokratická kultura ve školách

Škola je zapojena společně s Centrem občanského vzdělávání do projektu “ Demokratická kultura ve školách“.
Nositelem projektu je zřizovatel školy.
Realizace: září 2021 – červen 2023

Termíny setkání pro žáky, rodiče i školskou radu viz. infiormační systém školy – nástěnka školy.
Nebo na https://www.evaluaceproskolu.cz/zapojene-skoly/ZS-Ke-Katerinkam

Další informace v letáčku.

Informace o žákovském parlamentu.

Co jsme letos udělali.

Translate