Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

Školní vzdělávací program – TVOŘIVÁ ŠKOLA KATEŘINKA


Moderní činnostní vyučování v pojetí programu Tvořivá škola vychází z činnostních metod a forem učení známých již z prací Jana Ámose Komenského. Vede žáky ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. A tak v naší škole můžeme vidět od 1. třídy žáky, kteří s radostí pracují, přemýšlejí, hovoří a tvoří.

Základním principem činnostního vyučování je motivace, získávání nových poznatků pomocí názoru a konkrétních vlastních činností, objevování a nakonec také samokontrola a sebehodnocení.
Tento způsob výuky velice pozitivně působí na všechny žáky, protože každý má možnost prožít úspěch. A právě tento moment je obrovskou motivací k dalšímu vzdělávání.
Díky práci s pomůckami jsou při činnostním učení žáci v podstatě stále myslí přítomni, učí se naslouchat, uvažovat, vyjadřovat se, komunikovat, vyhledávat a třídit informace, samostatně řešit problémy, zodpovědně se rozhodovat. Manipulací s pomůckami si dobře osvojují i základní pracovní návyky.

 

 

Činnostní učení je tím nejpřirozenějším způsobem výuky.

 

 

A tak můžete v naší škole vidět prvňáčka, jak bez problémů rozmění dvacetikorunu, během chvilky sestaví z jednotlivých vět pohádku a ještě přidá vlastní verzi, hraje si v angličtině a vyrobí si pomůcky pro činnostní učení. Druhák sype z rukávu slovní úlohy, které bývaly postrachem i páťáka, svými texty se podílí na projektech, umí je napsat i na počítači a ještě je ilustrovat. Třeťák třídí kartičky s vyjmenovanými a příbuznými slovy rychlostí blesku a ještě ho to baví! Je to prostě úžasné a baví nás to všechny – děti i učitele.

A protože už Komenský říkal, že „není učení bez výchovy, stejně jako není výchovy bez učení“, děkujeme všem rodičům, kteří se snaží se školou spolupracovat a sledují průběžně úspěchy svých dětí. Pomáhají tím nejen učitelům v jejich práci, ale hlavně svým dětem.

Rodiče chvalte děti za jakoukoliv snahu, chvalte je i za sebemenší zlepšení, protože pochval není nikdy dost, protože každého pochvala potěší a povzbudí, protože si ji určitě každý za něco zaslouží a protože ji každý potřebuje.
A myslete na to, že:
„Pro žáka, třebas pozorného, je stěží možné, aby se nedopouštěl chyb.“  J.Á.Komenský

Motto:
„Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“ 
Konfucius

Translate