Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

  • škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Tvořivá škola Kateřinka“, který je aktualizován dle požadavků RVP, či potřeb školy;
  • prostorové, materiální a hygienické podmínky školy umožňují plnění školního vzdělávacího programu bez omezení, s výjimkou kvality školního hřiště, která se od školního roku 2017/18 zlepšuje;
  • každá třída má svoji kmenovou učebnu, k dispozici je pět odborných učeben a tři počítačové;
  • škola doplňuje podle potřeby učební pomůcky, vč. multimediálních učebnic, všechny počítače jsou napojeny na internet, sedm učeben se Smart Boardem slouží k pravidelné výuce I. a II. st.;
  • kmenové třídy I. i II. st. jsou všechny vybaveny plátnem, dataprojektorem, ozvučením, učitelé jsou vybaveni notebooky;
  • možnost multimediální výuky ve všech třídách školy;
  • ve všech učebnách jsou lavice a židle v předepsaných výškách, všechny učebny mají nové osvětlení, ve všech učebnách jsou vyměněna okna s novými žaluziemi;
  • ve školních jídelnách bylo  vyměněno osvětlení, školní jídelna Tererova prošla v létě 2017 rekonstrukcí;
  • kapacitně je škola obsazena plně, dlouhodobě při zachování všech stávajících odborných učeben pojme 36 tříd, tj. čtyři třídy v ročníku.
Translate