Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2024

Odevzdání přihlášek – termíny

Do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2023

Do oborů bez talentové zkoušky – do 20. února 2024 pro 1. kolo přijímacího řízení.

Digitalizace přijímacího řízení na SŠ přináší tyto hlavní změny:

  • Navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů s talentovou zkouškou) do oborů s maturitní zkouškou i nematuritních oborů. Tato možnost bude v 1. a ve 2. kole přijímacího řízení.
  • Nutnost stanovit si pevné pořadí na přihlášce dle priorit uchazeče.
  • Odpadne odevzdávání zápisových lístků do středních škol.
  • Podat přihlášky bude možné:
    • plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím Identity občana
    • listině s podporou elektronického systému
    • v listinné podobě na tiskopisu
  • Zůstávají 2 pokusy konat testy jednotné přijímací zkoušky (Čj, M). Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
  • Elektronický systém bude po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek na základě jejich priorizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům do konkrétních škol.

Termíny konání přijímacích zkoušek

Pro čtyřleté obory:

  1. termín pátek 12. dubna 2024
  2. termín pondělí 15. dubna 2024

Pro šestileté a osmileté obory:

  1. termín úterý 16. dubna 2024
  2. termín středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 29. a 30. dubna 2024.

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

Podávání přihlášek proběhne stejně jako v loňském roce – tedy až 2 přihlášky v listinné podobě

Změny: do 15. února 2024 střední škola zveřejní výsledek talentové zkoušky a pořadí uchazečů. Oznámení výsledků je však prozatímní, nejedná se o rozhodnutí o přijetí. To bude zveřejněno společně se všemi ostatními školami v jednotném květnovém termínu.

Uchazeči si budou moci podat přihlášku do oborů bez talentové zkoušky. Do této přihlášky zařadí i původně přihlášené obory s talentovou zkouškou. Tito uchazeči seřadí těchto až pět oborů podle své priority. Uchazeč může seřazení oborů měnit až do 15. března 2024.

Informace o přijímacím řízení na SŠ zajišťuje Mgr. Lenka Mašínová, zástupkyně ŘŠ (masinova@zskaterinky.cz).

Výše uvedené informace jsou předběžné, protože legislativní proces schvalování nového digitalizovaného systému podávání přihlášek ještě není ukončen. Předpokládá se schválení během prosince. Přesné znění, informační a metodické materiály by měly být k dispozici nejpozději od ledna 2024.

Nově spuštěný portál MŠMT s dalšími informacemi – zde.

Translate