Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY, z.s.

Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem sdružujícím zákonné zástupce žáků Základní školy, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 a další fyzické i právnické osoby

Hlavním účelem spolku je spolupráce školy s rodinou a ostatní veřejností v otázkách:

  1. organizování, realizace a podpory vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí školy
  2. finanční podpory školních a dalších aktivit žáků (odměny a příspěvky)
  3. spolupráce s jinými organizacemi a spolky
  4. podpory činnosti žákovského parlamentu
  5. zájmové i odborné činnosti ve škole i mimoškolní výchově

Členové Výboru Klubu přátel školy spolupracují se školou při organizaci většiny akcí, stalo se již tradicí, že škola ve spolupráci s KPŠ pořádá každý měsíc jednu akci pro žáky, rodiče i širší veřejnost.

Blíže se s činností Klubu přátel školy můžete seznámit na facebookových stránkách, které jsou pravidelně aktualizovány a přinášejí informace o akcích připravovaných i o těch, které se již  uskutečnily, včetně ilustračních fotografií.

VÝBOR KPŠ

Předseda:
Martin VALEŠ

Místopředseda:
Barbora DOUBKOVÁ

Jednatel:
Jana SVOBODOVÁ

Ekonomka:
Dana ZDEŇKOVÁ

Členové:
Iva KRÁLOVÁ

Lukáš BERÁNEK

 
 
Kontrolní komise KPŠ

Předseda:
Ivan KOCMAN

Členové:
Jiří ŠPANER

Jiří ŠIMÁNEK

Translate