Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

DISTANČNÍ VÝUKA – ZÁSADY

I. Zadávání učiva:

 • nástěnka třídy v Bakalářích – obecné informace s odkazy na Google Učebna / Classroom (virtuální učebna)
 • na 1. stupni jedna Učebna / Classroom na třídu, na 2. stupni navíc pro hlavní předměty (ČJ, M, AJ) odděleně pro přehlednost
 • rozsah obsahu učiva podle počtu hodin v rozvrhu
 • vždy na týden (nejpozději v pondělí)

II. Formy výuky:

 • materiály od vyučujících v Google Učebna / Classroom, (zadání i odevzdání práce zde)
 • možnost online setkání přes Google Meet, vyplnění srovnávacích kvízů
 • procvičování z pracovních sešitů, učebnic
 • využití přístupných interaktivních učebnic a výukových webů, Nová škola, Tak-Tik, Youtube
 • využití výukových zdrojů na Bakalářích
 • zadávání referátů z naukových předmětů
 • zadávání testů, pracovních listů z Dokumentů v Bakalářích umožní žákům jejich zpětné odeslání učiteli – získání zpětné vazby a kontroly

III. Komunikace s rodiči a žáky

 • učitel aktivně informuje, komunikuje a snaží se získat zpětnou vazbu (Bakaláři, Google)
 • interaktivní komunikace s žáky prostřednictvím žákovských účtů Google
 • učitel kontaktuje rodiče žáků, kteří nemají internet, a dohodne si s nimi způsob alternativní komunikace a podle potřeby i předání PS, pracovních listů a dalších materiálů zásady
Translate