Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

Tvořivá škola Kateřinka - učební plán

Předmět nebo oblast
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Další cizí jazyk (FJ, NJ, RJ)
Matematika
Informatika
Informatika a finanční gramotnost
Člověk a jeho svět
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Člověk a svět práce
Seminář z matematiky
Seminář z českého jazyka
Anglická konverzace
Projektový seminář / Základy bruslení
CELKEM HODIN
1. roč.
8
1
-
4
-
-
2
-
-
-
-
-
-
2
1
2
-
1
-
-
-
-
21
2. roč.
8
1
-
5
1
-
2
-
-
-
-
-
-
1
1
2
-
1
-
-
-
-
22
3. roč.
7
3
-
5
1
-
2
-
-
-
-
-
-
2
1
3
-
1
-
-
-
-
25
4. roč.
8
3
-
5
1
-
3
-
-
-
-
-
-
1
1
2
-
1
-
-
-
-
25
5. roč.
8
1
-
5
1
-
3
-
-
-
-
-
-
1
1
2
-
1
-
-
-
-
25
6. roč.
5
3
-
5
1
-
-
2
1
2
-
2
2
2
1
2
-
1
1
-
-
1
31
7. roč.
5
3
-
5
1
-
-
2
1
2
-
2
2
2
1
2
1
1
1
1
-
-
32
8. roč.
4
3
3
5
-
-
-
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
-
-
1
-
32
9. roč.
4
3
3
4
-
1
-
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
-
-
-
-
30
Translate