Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

GOOGLE APLIKACE PRO ŽÁKY G Suite pro žáky ZŠ Ke Kateřinkám

V naší škole vyučujeme informatiku od 2. ročníku. Každý žák má vlastní přihlašovací údaje zadané školou. Po dobu školní docházky do naší školy zároveň získává i bezplatnou sadu nástrojů pro distanční vzdělávání prostřednictvím Google – G Suite. Jedná se o mail, kancelářské aplikace (práce s textem, tabulkou, prezentace), online učebnu classroom, cloud (virtuální úložiště), kalendář, kontakty aj. Tento Google učet si může přidat do svého mobilního zařízení a být tak ve spojení se školou i když do ní zrovna nemůže.

Nad G Suite funguje stále elektronicky informační a komunikační systém Bakaláři (Komens).

Gmail školní účet spojený s emailem
Disk neomezené úložiště pro ukládání, sdílení a odevzdávání
Učebna platforma komunikace a výuky v rámci předmětů
Kalendář úkoly, schůzky, organizace
Office dokumenty, tabulky, prezentace napříč platformami i bez nutnosti počítače

Školní účet – email

 • Žáci mají vytvořeny Google účty pod doménou @zak.zskaterinky.cz.
 • Konkrétní podoba vychází z přihlašovacího jména ve školním prostředí.
 • Třídní učitelé, případně vyučující informatiky provedou s žáky první přihlášení k účtu ve škole, kde si žáci změní heslo. Doporučujeme snadno zapamatovatelné pro jednotlivce.
 • Pokud máte problém s přihlášením na svůj školní email, obraťte se na paní zástupkyni L. Mašínovou, masinova@zskaterinky.cz.

Konec platnosti účtu

Školní Google účet je funkční po dobu docházky do Základní školy Ke Kateřinkám. Vždy o hlavních prázdninách jsou vymazány účty žáků, kteří naši školu během roku opustí a odcházením deváťákům. Doporučujeme na tuto skutečnost myslet a data si případně včas zálohovat.

Jak se přihlásit do školního Google účtu (Gmail, Classroom, aj.

 1. Otevřeme prohlížeč internetu (např. Google Chrome, Mozilla, Edge…).
 2. Přejdeme na adresu google.cz.
 3. Vpravo nahoře – tlačítko „Přihlásit se“.
 4. Do políčka email nebo telefon vyplníme přidělený email a stiskneme tlačítko Další.
 5. Vyplníme své heslo a stiskneme tlačítko Další (při prvním přihlášení je vyžadována změna).
 6. Jsme přihlášeni – hurá, můžeme pracovat. Vpravo nahoře ikonka kostičky aplikací…
  Učebna – přihlášené kurzy (případně „+“ zapsat do kurzu), disk, atp.)
Translate