Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Od školního roku 2017/18 nabízí naše škola v rámci zajištění poradenských služeb kompletní tým pedagogických pracovníků, kteří mají na starosti různé oblasti poradenství, prevence, diagnostiky a odborné podpory. Jedná se o výchovnou poradkyni, školní metodičku prevence, školní psycholožku a školní speciální pedagožku.
Na webových stránkách v části O škole/Školní poradenské pracoviště jsou uvedeny nejen kontakty, ale i informace o náplni a práci jednotlivých pracovnic.

Samozřejmě úzce spolupracujeme i se školským poradenských zařízením, které sídlí v „Modré škole“ a se kterým pravidelně řešíme zejm. oblasti integrace žáků a odkladů školní docházky.

INFOCENTRUM ŠKOLY

Nabízí žákům možnost využít dostupné literatury a v případě špatného počasí je k dispozici také v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním za předpokladu dodržení aktuálních hygienických podmínek.

Translate