Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

BAKALÁŘI – https://zskaterinky.bakalari.cz

bakalari
Bakaláři jsou školní elektronický informační systém, který naše škola používá pro řadu předepsaných pedagogických činností. Skládá se z celé řady tzv. modulů, které umožňují vedení pedagogické dokumentace souhrnně, přehledně a pro všechny pedagogy dostupně (matrika, třídní kniha, rozvrh, plán akcí, žákovská knížka).

Některé moduly, resp. jejich kombinace, umožňují prostřednictvím webového rozhraní přístup i mimo školu, a to nejen pedagogickým pracovníkům, ale i rodičům a žákům.

Co jako rodič mohu využívat v bakalářích?

 • Osobní údaje: lze změnit u žáka i zákonného zástupce (adresa, telefon, email…)
 • Klasifikace žáka
 • Výuka: – rozvrh hodin
  – suplování (výměna vyučovaných hodin)
  – zadané domácí úkoly
  – přehled průběžné absence vašeho dítěte v jednotlivých předmětech
  – výukové zdroje na procvičování učiva
 • Týdenní plán akcí školy
 • Komens: – přijaté a odeslané zprávy
  – mohu poslat zprávu a omluvenku nepřítomnosti žáka
  – na nástěnce školy a třídy naleznu důležité informace a hodnocení
 • Online schůzky: – zatím je ještě nevyužíváme (využíváme Google Classroom)
 • Dokumenty: – vložené učební materiály, pracovní listy od učitelů
 • Nástroje: – změna hesla
  – přehled vašeho přihlášení
  – propojení účtů ( pokud máte ve škole více dětí )

Některé informace jsou do systému vkládány jednou týdně (klasifikace, akce školy), jiné jsou evidovány denními záznamy.

Translate