Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

TVOŘIVÁ KATEŘINKA NANEČISTO

 


Cílem projektu Tvořivá škola Kateřinka nanečisto je v průběhu druhé části školního roku ukázat dětem – budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, jak vypadá v naší škole vyučování, jaké prostory máme k dispozici.

Postupně se děti i rodiče seznámí se zásadami činnostního učení, které tvoří základ výuky zejm. těch nejmenších školáků.
Kromě toho si budou moci děti navštívit školní družinu, seznámí se se školním počítačem i interaktivní tabulí.
Rodiče budou mít možnost aktivity svých dětí sledovat (není povinné) a přítomnost vedení školy jim umožní zjistit vše, co je v souvislosti se vstupem dítěte do školy zajímá.

Rodiče se nemusejí objednávat, „Tvořivka“ je otevřena pro všechny.

VŽDY DRUHOU STŘEDU V MĚSÍCI (od ledna do června) SE NA VÁS TĚŠÍME VŽDY V  16,00 hod.
(používejte hlavní vchod z ulice Ke Kateřinkám, pokud není uvedeno na pozvánce jinak).

Tvořivá škola nanečisto

Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče na ukázku Hejného matematiky.

Ve středu 14. února 2024 od 16.00

Použíjte vchod do školy z ulice Tererova. Bude otevřen 15 minut před začátkem akce.

TVOŘIVKA NANEČISTO – TERMÍNY

  • 10. ledna
  • 14. února
  • 13. března
  • 15. května
  • 29. května

KATEŘINKA NANEČISTO – ROČNÍ PLÁN

LEDEN – Poprvé ve škole – Tvořivá škola
ÚNOR –  Poprvé ve škole – Hejného metoda
BŘEZEN Zápis nanečisto
KVĚTEN – Hurá, hurá, opravdová škola
KVĚTEN –  Sportovní závod rodinných týmů

Translate