Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

PŘÍKAZ ŘEDITELE ŠKOLY K ZABEZPEČENÍ PROVOZU ŠKOLY A BEZPEČNOSTI ŽÁKŮ A PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

V souladu se školním řádem bod 1.5 Ustanovení pro rodiče a další návštěvníky školy přijímá škola následující opatření k ochraně a zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy:

  1. Zákaz vstupu dospělých osob do prostor šaten, a to jak školy, tak školní družiny.
  2. Hlavní vstup do školy je z ulice Ke Kateřinkám.
  3. Vstup z ulice Tererova je určen pouze žákům, kteří mají v této části šatny a kmenové třídy a strávníkům ŠJ (v době 11,30 – 11,40 i rodičům, kteří vyzvedávají oběd pro nemocné dítě).
  4. Rodiče a ostatní návštěvníci mohou vstupovat do školy pouze hlavním vchodem (Ke Kateřinkám), kde jsou povinni nahlásit seu vrátné nebo službu konajícího pracovníka, který návštěvníka zapíše do návštěvní knihy (po předložení dokladu totožnosti a uvedení důvodu návštěvy) a zprostředkuje setkání s pracovníkem školy v určených prostorách školy. Ve výjimečných případech bude návštěvníkům školy zapůjčen průkaz návštěvníka, který musí mít osoba pohybující se v objektu školy umístěný viditelně na oblečení. Při odchodu ze školy odevzdá návštěvním průkaz zpět na vrátnici).
  5. V případě porušení tohoto nařízení má škola právo povolat městskou policii nebo Policii ČR.

V Praze 1. 9. 2020

Mgr. Jiří Šimon, ředitel školy

Translate