Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

PŘÍKAZ ŘEDITELE ŠKOLY K ZABEZPEČENÍ PROVOZU ŠKOLY A BEZPEČNOSTI ŽÁKŮ A PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

V souladu se školním řádem bod 1.5 Ustanovení pro rodiče a další návštěvníky školy přijímá škola následující opatření k ochraně a zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy:

  1. Zákaz vstupu dospělých osob do prostor šaten, a to jak školy, tak školní družiny.
  2. Hlavní vstup do školy je z ulice Ke Kateřinkám.
  3. Vstup z ulice Tererova je určen pouze žákům, kteří mají v této části šatny a kmenové třídy a strávníkům ŠJ (v době 11,30 – 11,40 i rodičům, kteří vyzvedávají oběd pro nemocné dítě).
  4. Rodiče a ostatní návštěvníci mohou vstupovat do školy pouze hlavním vchodem (Ke Kateřinkám), kde jsou povinni nahlásit se u vrátné nebo službu konajícího pracovníka, který návštěvníka zapíše do návštěvní knihy (po předložení dokladu totožnosti a uvedení důvodu návštěvy) a zprostředkuje setkání s pracovníkem školy v určených prostorách školy. Ve výjimečných případech bude návštěvníkům školy zapůjčen průkaz návštěvníka, který musí mít osoba pohybující se v objektu školy umístěný viditelně na oblečení. Při odchodu ze školy odevzdá návštěvním průkaz zpět na vrátnici).
  5. V případě porušení tohoto nařízení má škola právo povolat městskou policii nebo Policii ČR.

V Praze 1. 9. 2020

Mgr. Jiří Šimon, ředitel školy

Translate