Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite
ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola poskytuje žákům I. stupně možnost strávit část odpoledního volného času ve školní družině. Obsahem práce jsou aktivity potřebné pro rozvoj osobnosti, kompenzující jednostrannou zátěž ze školy, zajišťující duševní hygienu, mají funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), sociální a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje sociální vztahy.
ŠD pracují na základě vlastního školního vzdělávacího programu.
Služby ŠD  jsou poskytovány za úplatu.
Vedoucí ŠD je Hana Turáková – tel. 226 809 724.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Službu, která je určena všem žákům, poskytuje v naší škole vlastní školní jídelna.
Školní jídelna poskytuje strávníkům za úplatu jedno hlavní jídlo, a to oběd.
Vedoucí školní jídelny je Míša Labutová (tel. 226 809 718).

ŠKOLNÍ KROUŽKY

Škola každoročně nabízí řadu sportovních i „nesportovních“ kroužků, které jsou vedeny jednak pedagogickými pracovníky školy, jednak externími spolupracovníky. Konkrétní nabídka je zveřejňována vždy na začátku školního roku.
Školní kroužky koordinují zástupkyně ŘŠ: Vlaďka Smetanová – I.st. (tel. 226 809 705), Jana Svobodová – II.st (tel. 226 809 704).

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY ŠKOLNÍCH PROSTOR

Budova školy je plně obsazena, proto škola v rámci doplňkové činnosti pronajímá školní prostory pouze krátkodobě, v době, kdy dané prostory nejsou školou využívány.
Pronajímáme: školní tělocvičny pro sportovní činnost (v pracovní dny, v odpoledních hodinách, nejpozději do 21,00 hod.).
Pronájmy školních prostor má na starosti Iva Králová (tel. 226 809 709).

Translate