Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

Školní poradenské pracoviště

Jméno
Pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Lenka MAŠÍNOVÁ
kariérová poradkyně
226 809 703
masinova@zskaterinky.cz
Mgr. Vladislava SMETANOVÁ
výchovná poradkyně
226 809 705
smetanova@zskaterinky.cz
Mgr. Jana SVOBODOVÁ
školní metodička prevence
226 809 704
svobodova@zskaterinky.cz
PhDr. Leona PLOČKOVÁ KOUTENSKÁ
školní psycholožka
226 809 736
koutenska@zskaterinky.cz
Mgr. Jana SKOUPILOVÁ
školní speciální pedagožka
226 809 736
skoupilova@zskaterinky.cz
PaedDr. Zdena LABOUTKOVÁ
školní speciální pedagožka
226 809 726
laboutkova@zskaterinky.cz
Mgr. Jaroslava PUDILOVÁ
školní sociální pedagožka
226 809 735
pudilova@zskaterinky.cz
Mgr. Markéta DOBROVOLNÁ
výchovná poradkyně
226 809 726
dobrovolna@zskaterinky.cz
Mgr. Kateřina POLÁKOVÁ
výchovná poradkyně
226 809 272
polakova@zskaterinky.cz
Ing. Michaela LABUTA
školní metodička prevence
226 809 716
labuta@zskaterinky.cz
Mgr. Ivana ŠTĚPÁNOVÁ
garantka práce s nadanými dětmi
226 809 706
stepanova@zskaterinky.cz
Tetiana BUCHINA
garantka práce s cizinci
226 809 727
buchina@zskaterinky.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název školy: 
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Adresa školy:
Ke Kateřinkám 1400, 149 00 Praha 4
Ukázat na mapě

Telefon: 226 809 711

E-mail školy:
skola@zskaterinky.cz

ID datové schránky: jf5vvdu

Číslo účtu školy:   2000817319/0800
Číslo účtu jídelny:   007034-2000817319/0800
Platby od rodičů (družina, kroužky, ŠVP): přes Školní online pokladnu (Fio Banka)
2901994347/2010 (VS – dle registrace v ŠOP)

IČ: 61388483
IZO:   102101876
REDIZO:   600037487

Translate