Základní škola, Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Tvořivá škola Kateřinka

background_lista
Bakaláři
skolni-program
g-suite
Bakaláři
skolni-program
g-suite

ODLIŠNOST INSPIRUJE III – MĚNÍME KLIMA ŠKOL

 V rámci projektu budou v šesti pražských školách realizovány výukové, vzdělávací, poznávací a networkingové aktivity v oblasti začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, rozvoje demokratické kultury a rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji.

Od 1.1.2020 do 30.6.2023 je naše škola zapojena do projektu Odlišnost inspiruje III – měníme klima škol, v němž se uskuteční řada aktivit ve třech oblastech: začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, rozvoji demokratické kultury a kompetencí k udržitelnému rozvoji.Projekt zastřešuje Osvětová beseda o.p.s.

Součástí tohoto projektu je tvorba příručky pro začleňování dětí s OMJ, kurzy DVVP pro vyučující, workshopy pro žáky, výjezd do evropského parlamentu, networkingové výjezdy pro vyučující.

V rámci projektu vznikla příručka pro učitele školy, jak postupovat v jednání s rodiči a žáky, jejichž mateřským jazykem není čeština. PŘÍRUČKA

Translate